Курс 2 в 1.Получавате всички  международни свидетелства и правоспособности за малки плавателни съдове по съкратена програма

   Курсът е подходящ за всеки, който желае да кара моторна лодка без ограничение в речни или морски води, в България и по света.

Провежда се в 2 етапа, като след положени успешно изпити пред ИА,,Морска администрация‘‘ получавате следните свидетелства.

-,,Водач на кораб до 40 БТ по море‘‘

-,,Водач на малък кораб за спорт и развлечение по вътрешните водни пътища на Европа‘‘ВВПЕ


  За да се запишете в курса е необходимо:

  1. Да имате навършени 18 години
  2. Да имате диплом за завършено поне основно образование
  3. Да притежавате валидно медицинско свидетелство от одобрени от ИА ,,Морска администрация‘‘ центрове.
Одобрени Медицински Центрове

Запиши се за курса