КУРС „Водач на малък кораб” вътрешни водни пътища 

 

Курсът е подходящ за всеки желаещ да управлява самостоятелно плавателен съд до 20 метра с до 12 души на борда в българския участък на р. Дунав и вътрешните водоеми на  Р. България или да работи като моряк на кораби плаващи по р. Дунав. Курсът е задължителен за всички лица, които искат да придобият правоспособност „Водач на малък кораб” и се извършва съобразно Националният стандарт и изискванията на ИА,,Морска администрация‘‘.

Курсът преминава в два етапа: теоритичен и практически.


  Продължителност на курса: Курсът е с продължителност 60 *учебни часа и се провежда групово в една от нашите учебни зали. Практиката се провежда на групи не по големи от 6 души. Курсове за „Водач на малък кораб” се провеждат в градовете: Варна и Силистра 
 *1 учебен час е с продължителност 45 астрономически минути.


За да се запишете в курса е необходимо:

  1. Да имате навършени 18 години
  2. Да притежавате валидно медицинско свидетелство от одобрени от ИА ,,Морска администрация‘‘ центрове.

Одобрени Медицински Центрове

Запиши се за курса