КУРС ,,Водач на кораб до 40 БТ по море‘‘ 

Курсът е подходящ за всеки, който желае да управлява самостоятелно плавателен съд до 40БТ (моторна лодка, яхта, катер или джет) в България и по света,който желае да работи, като моряк,като капитан  на лодка извършваща водни атракциони, като джет инструктор. Курсът е задължителен за всички лица, които искат да придобият правоспособност „Водач на кораб до 40 БТ" по море и се извършва съобразно Националният стандарт и изискванията на ИА,,Морска администрация‘.

Курсът преминава в два етапа: теоритичен и практически.


Продължителност на курса:

Курсът е с продължителност 91 *учебни часа и се провежда групово в една от нашите учебни зали. Практиката се провежда на групи не по големи от 6 души.

Курсът се провежда в следните градове: Варна, Стара Загора, Балчик, Силистра

*1 учебен час е с продължителност 45 астрономически минути.


За да се запишете в курса е необходимо:

  1. Да имате навършени 18 години
  2. Да имате диплом за завършено поне основно образование
  3. Да притежавате валидно медицинско свидетелство от одобрени от ИА ,,Морска администрация‘‘ центрове.

Одобрени Медицински Центрове

Запиши се за курса